Naše reference

Pitajte naše partnere i klijente o nama. Oni su naša najbolja preporuka. Kroz profesionalan i inovativan pristup, mi gradimo našu reputaciju. Od svog osnivanja AgroLink sarađuje sa brojnim domaćim i stranim stručnjacima, organizacijama i institucijama. Referentna lista AgroLinka uključuje vodeće internacionalne i lokalne kompanije, državni sektor i nevladine organizacije. Osmislili smo i implementirali brojne projekte, organizirali nebrojena događanja, okrugle stolove i različite radionice.