Naši partneri i klijenti su naša najbolja preporuka!

Kroz profesionalan i inovativan pristup, sarađujući sa brojnim domaćim i stranim stručnjacima, organizacijama i institucijama gradimo našu reputaciju već više od deset godina.

Ovo su samo neki od naših partnera i donatora:

Kroz projekte FARMA i FARMA II proveli smo obuhvatne programe tehničke podrške za izgradnju domaćih kapaciteta za uvođenje i implementaciju Global G.A.P. i organskih standarda kvaliteta proizvoda.

Izrada Studije početnog stanja o potencijalnim korisnicima kako bi dobile potrebne informacije za projekat, njegovo praćenje i evaluaciju. Građenje kapaciteta osam poljoprivrednih asocijacija/zadruga.

Učešće u projektu izrade trajne mreže koja povezuje poljoprivredne proizvođače, poljoprivredno-industrijska preduzeća, logistiku i pružatelje usluga smještenih u područjima koja graniče sa Jadranskim morem.