Categories:

Datum početka: 21.11.2022Datum završetka: 20.01.2023

Kroz ovaj javni poziv, vrijedan 600 hiljada KM, Evropska unija omogućit će učešće poslovnih subjekata u programu edukacije, tehničke i finansijske podrške vezano za zaštitu i sigurnost na radu. Nakon učešća u edukaciji i tehničkoj podršci projekta, preduzeća će biti kvalificirana za finansijsku podršku investicijama od 10 000 do 30 000 KM, koja će biti usmjerena na implementaciju preporučenih mjera za unapređenje zaštite i sigurnosti na radu (uključujući COVID-19 mjere).  

Na javni poziv mogu se prijaviti obrti, preduzetnici, zadruge, mikro, mala i srednja preduzeća  koja su registrovana najkasnije godinu dana prije objave ovog Javnog poziva i bave se primarnom poljoprivrednom proizvodnjom ili preradom poljoprivrednih proizvoda i sirovina. Za svaki projekat podnosilac prijave mora osigurati vlastito sufinansiranje u iznosu od minimalno 15% ukupnog iznosa prihvatljivih troškova predložene investicije.

Svi zainteresovani za učešće u javnom pozivu prijave sa potrebnom dokumentacijom trebaju dostaviti putem online platforme javnipoziv.undp.ba do 20.01.2023. Javni poziv sa pratećom dokumentacijom dostupan je direktno putem web stranice eu4business.ba  

Odabrana preduzeća dobit će besplatno učešće u edukaciji o zakonskim aspektima i značaju primjene mjera zaštite i sigurnosti na radu. Dodatno, preduzećima će bit pružena tehnička podrška u oblastima procjene postojećeg stanja za zaštitu i sigurnost na radu, ispitivanja uslova radne sredine i preporuka za unapređenje uslova radne sredine, izrade akta o procjeni rizika za svako radno mjesto, izrade internog akta o zaštiti na radu zajedno sa prijedlogom potrebnih sredstava za zaštitu i sigurnost na radu i/ili edukaciju uposlenika o zaštiti i sigurnosti na radu. Pomenuta tehnička podrška će biti pružena u skladu sa individualnim potrebama preduzeća.  

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva se mogu dostaviti putem online platforme u periodu od 28.11.2022. do 15.12.2022. godine.

Online info sesija bit će održana 1. decembar 11:00 sati putem Facebook stranice EU4BusinessRecovery.

Dokumentacija za prijavu na javni poziv:                                                                                                                                                                                                                                                                                              

– Smjernice za podnosioce prijava 
– Obrazac prijave
– UN globalni principi

Preuzeto sa:

https://javnipoziv.undp.ba/FormAnswer/IndexForm/41

Tags:

Comments are closed