Obuka se organizuje sa ciljem sticanja znanja i vještina  za pripremu poslovnih planova i aplikacija za fondove finansirane sredstvima EU i drugih izvora finansiranja, a implementira se u okviru Projekta  „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju […]