Categories:

Projekat EU4AGRI je 25. jula 2022. godine objavio javni poziv za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikacije u poljoprivredno-prehrambenoj proizvodnji, a koji je zatvoren 12. septembra 2022. godine.  

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 16 prijava prema administrativnim, opštim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga i verifikacijska posjeta na terenu. 

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 9 prijava za finansiranje putem projekta EU4AGRI. 

Preliminarna lista odabranih prijava je navedena u sljedećoj tabeli. 

Naziv podnosioca prijave Administrativna provjera Ocjena kvalitativnih kriterija Verifikacijska posjeta Odabrana prijava 
Investor doo DA 204 DA DA 
Šumska tajna doo DA 199 DA DA 
A.Č. Amazone Company doo DA 189 DA DA 
Obrt srodna poljoprivredna djelatnost „Maksuz“ DA 189 DA DA 
MBA CENTAR doo DA 167 DA DA 
Mladegs Pak doo DA 159 DA DA 
Rakić Komerc doo DA 144 DA DA 
Dasmil doo DA 139 DA DA 
Grabovac Pekara Sunce doo DA 119 DA DA 

Lista prijava koje nisu odabrane za preliminarnu listu:

Naziv podnosioca prijave Administrativna provjera Ocjena kvalitativnih kriterija Verifikacijska posjeta Odabrana prijava 
Slatkoća doo DA 122 Odustala NE 
Regius doo NE NE 
Fratello Trade AD NE NE 
B-Oils doo NE NE 
JU Nacionalni park „Sutjeska“ NE NE 
Farma Euro NE NE 
Udruženje pčelara „Radilica“ NE NE 

Pored objave preliminarne liste korisnika na UNDP i EU4AGRI web stranicama, kako je naznačeno u smjernicama javnog poziva, svi podnosioci prijava će biti pismeno obaviješteni o rezultatima javnog poziva. U navedenom pismenom obavještenju, svi podnosioci prijava će dobiti individualizirane komentare o podnesenoj prijavi.

Preuzeto sa: https://eu4agri.ba/

Tags:

Comments are closed