Categories:

Obuka se organizuje sa ciljem sticanja znanja i vještina  za pripremu poslovnih planova i aplikacija za fondove finansirane sredstvima EU i drugih izvora finansiranja, a implementira se u okviru Projekta  „Podrška Evropske unije konkurentnosti poljoprivrede i ruralnom razvoju u Bosni i Hercegovini (EU4AGRI), koji finansira EU, a implementiraju Razvojni program Ujedinjenih naroda (UNDP) i Češka razvojna agencija (CzDA). 

KO SE MOŽE PRIJAVITI NA OBUKU:
Na ovaj poziv se mogu se prijaviti osobe koje imaju diplomu agronoma, ekonomiste ili nekih drugih srodnih usmjerenja, koje se već bave pružanjem  konsultantskih usluga, osobe koje  rade u udruženjima ili zadrugama, nezaposlene osobe, slobodni savjetnici koji rade ili planiraju da rade u domenu svrhe ovog javnog poziva.  Na ovaj poziv se mogu prijaviti i  poljoprivredni proizvođači ili predstavnici prehrambene industrije koji se žele direktno educirati u oblasti  pripreme poslovnih planova.

KAKO SE PRIJAVITI NA OVAJ POZIV:  
Popunite zahtjev za obuku koji možete naći ovdje.  Obuke za polaznike su besplatne, jer su sredstva osigurana iz projekta EU4AGRI. 

VRIJEME TRAJANJA OBUKE:
Obuka traje 60 sati i bit će organizirana u tri modula u periodu maj-juli 2023. godine. Obuka će biti realizirana na način da sadrži teoriju i praktični dio rada sa primjerima iz prakse.

GRAD REALIZACIJE  OBUKE: Tuzla

USLOVI ZA DOBIVANJE CERTIFIKATA: Redovno pohađanje obuke.
DOKUMENTACIJA POTREBAN ZA PRIJAVU:
Uz prijavni obrazac potrebno je da dostavite Vaš CV, kopiju diplome i druge relevantne dokaze ako ste iz grupe konsultanata. Ako ste is grupe poljoprivredni proizvođači ili predstavnici prehrambene industrije- Rješenje o registraciji Vaše firme/obrta/zadruge i dokaz da ste Vi legitimni predstavnik ili vlasnik. Odabir kandidata će se izvršiti na osnovu prethodnih kriterija i dostavljene dokumentacije.

ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE:
Obrazac prijave sa obaveznim traženim dokumentima dostaviti na info@agrolink.ba najdalje do 15.05.2023. do 17.00 sati.  Za sve dodatne informacije o programu obuke  možete se obratiti  na email: info@agrolink.ba ili na tel. +387 62 933 533. Budite u toku sa svim aktuelnostima i novostima koje vam pripremamo i pratite nas na stranici www.agrolink.ba

Tags:

Comments are closed