Categories:

AgroLink d.o.o. Sarajevo poziva sve proizvođačke organizacije u BiH zainteresovane  za podršku kod uvođenja i certifikaciju standarda i sistema kontrole kvalitete hrane.

Važno napomenuti!

Većinu aktivnosti koje će se realizirati tokom ovog procesa možete  pokriti  kroz grant Javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške uvođenju standarda i certifikaciji u poljoprivredno-prehrambenoj industriji EU4AGRI.  

Za više informacija javite se putem emaila info@agrolink.ba

________________________________________________________________________________________________________________

Ko se može prijaviti na ovaj javni poziv? 

Na ovaj javni poziv moći će se prijaviti mikro, mala i srednja preduzeća, obrti/preduzetnici i zadruge koje se bave proizvodnjom, preradom ili proizvodnjom i preradom poljoprivrednih proizvoda za ljudsku ishranu, te udruženja koja okupljaju proizvođače/prerađivače za njihovu grupnu certifikaciju.

 U okviru ovog javnog poziva na raspolaganju je 1 milion KM, a sredstva podrške po jednoj prijavi mogu iznositi od 5.000 KM do 50.000 KM. Obavezno finansijsko učešće podnosioca prijave iznosi 30% ukupne vrijednosti prihvatljivih troškova projekta.

Prijave se mogu podnijeti od 01. augusta 2022. godine, a krajnji rok za prijavu je 02. septembar 2022. godine, do 17:00 sati. 

Prijave se podnose isključivo putem elektronskog sistema dostave prijava https://javnipoziv.undp.ba/  koji je obezbijedio EU4AGRI projekat. Dostavljanje prijava u bilo kojem drugom formatu (e-mail, pošta, fax i sl.) nije prihvatljivo i prijave dostavljene na taj način neće biti uzete u razmatranje.  

Više o javnom pozivu pročitajte u smjernicama za podnosioce prijava u kojem se nalaze sve informacije o kriterijima javnog poziva, načinu popunjavanja i dostave prijave. Svi zainteresirani mogu pristupiti javnom pozivu putem oficijelne web stranice projekta, eu4agri.ba.

Prva online INFO sesija bit će održana u ponedjeljak, 01. augusta u 14:00 sati, putem Facebook stranice EU4AGRI.

Pored toga, u narednom vremenskom periodu bit će organizovan niz info sesija u šest (6) gradova BiH, Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Bihać, Brčko i Doboj, te informacije o tačnom terminu i mjestu održavanja istih, bit će objavljene putem web stranice eu4agri.ba.

Dodatna pitanja u vezi ovog poziva mogu se dostaviti putem formulara za pitanja na web stranici projekta https://eu4agri.ba/postavi-pitanje u periodu od 01.08. do 22.08.2022. godine. Na sva pitanja koja stignu prije ili poslije navedenog roka neće se odgovarati.

Tags:

Comments are closed