Categories:

U okviru projekta EU4AGRI, 27. maja 2022. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za mjeru podrške za realizaciju programa obuke o pripremi poslovnih planova, a koji je zatvoren 08. jula 2022. godine.

Nakon isteka roka za dostavljanje prijava, izvršeno je komisijsko vrednovanje i bodovanje 10 prijava prema administrativnim, opštim, posebnim i kvalitativnim kriterijima javnog poziva, te evaluacija projektnih prijedloga.

Kroz ocjenu kvalitativnih kriterija podnosioci prijave su od 300 mogućih bodova morali osvojiti minimalno 170 bodova za nastavak evaluacije.

Na osnovu izvršenog vrednovanja zaprimljenih prijava, sačinjena je preliminarna lista od 6 prijava za finansiranje putem ovog javnog poziva.

Preliminarna lista je objavljena na relevantnim web stranicama 23. septembra 2022. godine, što je ujedno bio i početak perioda za podnošenje prigovora na preliminarnu listu. Krajnji rok za podnošenje prigovora bio je 30. septembar 2022. godine, do 17:00 sati.

Po zatvaranju roka za prigovore, Komisija je sačinila finalnu lista od 6 prijava za finansiranje u okviru projekata EU4AGRI kako slijedi:

Naziv podnosioca prijaveIspunjenost opštih  i posebnih kriterijaOcjene projektnog prijedlogaOdabrana prijava
1. Centar za ekonomiju d.o.o., Banja LukaDA234DA
2. Asocijacija za razvoj „REDAH“, MostarDA215DA
3. AgroLink d.o.o., SarajevoDA188DA
4. SOLVIA FME d.o.o., Banja LukaDA182DA
5. Edukativno konsultantska kuća „FINconsult“ d.o.o., TuzlaDA180DA
6. Središte za cjeloživotno učenje – SCU, TravnikDA172DA

Preuzeto sa:https: eu4agri.ba

Tags:

Comments are closed